Is er een juridische belemmering om het reglement van orde aan te passen in die zin dat een motie alleen in behandeling kan komen indien deze door ten minste twee andere raadsleden wordt mede ondertekend of ondersteund?

Ieder raadslid heeft het recht een motie in te dienen. De motie is een politiek instrument in de vergadering van de gemeenteraad en niet wettelijk geregeld. De motie kent zijn grondslag in het Reglement van orde van de raad. Opgepast moet worden dat raadsleden (zeker van minderheidsfracties) hun recht verliezen om de raadsinstrumenten uit te voeren doordat aan de inzet daarvan allerlei vormvereisten worden gesteld. Niettemin mag naar oordeel van de VNG in het reglement omwille van het bewaken van de orde van de vergadering de eis worden gesteld dat een motie alleen kan worden behandeld, indien deze door ten minste twee andere leden worden ondertekend. Het is wel van belang dat dit vereiste alleen wordt gesteld om de orde van de vergadering te bewaken en dat dit vereiste voor alle raadsleden geldt.