Is de toelating van een raadslid tot de raad rechtsgeldig op grond van artikel 31 Gemeentewet indien de stemming plaats vond in een openbare stemming?

Op het besluit tot toelating van gekozen raadsleden tot de raad is artikel 31 van de Gemeentewet, op grond waarvan de stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geheim is, niet van toepassing. Van strijdigheid met artikel 31 is in deze situatie aldus geen sprake.