Geldt de opgelegde geheimhoudingsplicht in een besloten raadsvergadering ook voor niet-raadsleden (niet zijnde commissieleden of ambtenaren)?

De opgelegde geheimhoudingsplicht geldt ook voor de andere personen die aanwezig zijn bij een besloten raadsvergadering. Dat blijkt uit artikel 25, eerste lid, derde volzin, Gemeentewet, waarin staat: 'De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft.' Als die andere aanwezigen de geheimhouding opzettelijk schenden dan zijn net als de raadsleden vervolgbaar en strafbaar op grond van artikel 272 WvS.