Deelt de VNG de mening dat bij teveel fractievertegenwoordigers sprake is van een ‘schaduwraad’ die zich buiten de raadszaal bezighouden met besluitvorming?

De VNG heeft hier geen visie op. Wij geven u mee dat, zoals bekend mag worden verondersteld, de VNG een vereniging is van zowel burgemeesters, wethouders als raadsleden. In verschillen van mening tussen raad, burgemeester en college kunnen en willen wij derhalve geen positie innemen. Wij laten de interpretatie van wet en regelgeving en de handelwijze daaromtrent over aan de volksvertegenwoordigers en politieke ambtsdragers ter plekke. U zult begrijpen dat wij anders als een soort scheidsrechter tussen raadsleden onderling, de burgemeester en/of college in komen te staan. Die positie past de VNG niet. Wij hebben met de raadsledenvereniging afgesproken dat u uw vraag en/of probleemstelling aan hen kunt voorleggen. Contactgegevens treft u hier.