Consultatie Wet verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden

dinsdag 4 april 2017

Geachte heer Plasterk,

Op 2 maart 2017 hebben wij van u het wetvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden ontvangen. Wij steunen dit voorstel en uw voornemen om inwerkingtreding rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te realiseren.