Publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten’

De VNG heeft een juridische handleiding over handhaving ontwikkeld die steun biedt aan de kwaliteit van de beslissingen in de gemeentelijke handhavingpraktijk.

In de handleiding wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten van handhaving, zoals het handhavingsbeleid en prioritering, de beginselplicht tot handhaven en de (on)mogelijkheden om te gedogen, de herstel- en bestraffende sancties en de invordering en executie.

Tevens zijn diverse modelbesluiten, checklists, stappenplannen en voorbeelden opgenomen.

We hebben in september en oktober voor gemeenten vier succesvolle bijeenkomsten over handhaving georganiseerd, waarbij iedere deelnemer een exemplaar van de publicatie ontving.

We hebben per ledenbrief (kenmerk: ECGR/U201301370) aan iedere gemeente een exemplaar toegestuurd.