Meer transparantie van rechtseenheidsvoorzieningen

Het bewaken van de rechtseenheid tussen de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komt nog meer voorop te staan, nu beide colleges als enige twee hoogste bestuursrechters overblijven. Aldus de Commissie rechtseenheid bestuursrecht.

De Commissie heeft in opdracht van het kabinet advies uitgebracht over de wijze waarop kan worden voorzien in rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en andere rechtsgebieden. Om het belang van rechtseenheid in algemene zin te benadrukken stelt de Commissie voor een algemene bepaling op te nemen in de Awb.

Transparantie

Naast uniforme uitleg van dezelfde bepalingen of begrippen en de consistentie in het recht is ook transparantie van belang. Hiervoor moeten procedures voor rechtseenheid in de wet worden vastgelegd. De Commissie pleit voor een gedifferentieerde aanpak, al naar gelang de zwaarte van de rechtseenheidsvraag.

Belangrijke vragen worden behandeld door een rechtseenheidskamer en over vragen van de tussencategorie vindt zichtbare afstemming tussen beide colleges plaats. Voor lichte vragen is een meer informele afstemming voldoende. De hiervoor benodigde wetswijzigingen zijn als bijlage in het rapport opgenomen.

Meer informatie