Waar is een overzicht van de APV feitcodes terug te vinden?

Het Openbaar Ministerie heeft het Feitenboekje 2018 beschikbaar gesteld. In dit Feitenboekje is een trefwoordenregister opgenomen waarin onderdelen van de APV worden gekoppeld aan feitcodes. U kunt het Feitenboekje raadplegen via de volgende link: https://www.om.nl/onderwerpen/feiten-tarieven/