Is het vaststellen van een noodbevel tijdens risicowedstrijden betaald voetbal noodzakelijk indien de APV al bepalingen bevat die deze noodzaak ondervangen?

Omdat het uitvaardigen van noodbevelen uitzondering is (hetgeen nog eens temeer geldt als het gaat om voorzienbare of meer structurele verstoringen van de openbare orde, bijvoorbeeld bij risicowedstrijden), dient eerst bekeken te worden of tegen wanordelijkheden op getreden kan worden met reguliere maatregelen.

Welke maatregelen precies geschikt zijn om in de APV op te nemen is in grote mate afhankelijk van o.a. de specifieke problematiek die zich in de gemeente voordoet, of hier tegen opgetreden kan worden met reguliere maatregelen, en of deze incidenteel of structureel van aard is. Gemeenten kunnen dit, mede op basis van ervaringen uit het verleden, zelf het beste inschatten. Als het wenselijk en noodzakelijk is deze bepalingen op te nemen kan dit op grond van de autonome verordenende bevoegdheid van de gemeente. De bepalingen moeten telkens voldoen aan de eisen van geschiktheid, proportionaliteit, subsidiariteit en evenredigheid (hetgeen mede afhankelijk is van de specifieke gemeentelijke context) en moeten zodanig geformuleerd zijn dat deze kenbaar en voorzienbaar zijn.