Heeft de VNG richtlijnen omtrent omheinde speelweides voor honden?

Wellicht is het een goed idee om uw vraag voor te leggen aan het ROMnetwerk. Dit is een door de VNG opgezet besloten digitaal netwerk waar inmiddels al meer dan 3000 personen kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van ruimte milieu en mobiliteit. Het netwerk is primair bestemd voor medewerkers van gemeenten en medewerkers van gemeentelijke organisaties (zoals omgevingsdiensten). Informatie over dit netwerk treft u aan via www.romnetwerk.nl

Ook zou u nog voor de mate waarin een omheining mogelijk nog als bouwwerk zou kunnen worden gekwalificeerd in de zin van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, contact kunnen zoeken met de Helpdesk Bouwregels: https://helpdeskbouwregels.nl/