Strafvervolging bij niet opvolgen politiebevel

In de model-APV, artikel 2:1 staat dat iemand die bij een relletje aanwezig is verplicht moet vertrekken, als een politieambtenaar dat beveelt. Strafvervolging van het niet opvolgen van dat politiebevel moet gebeuren via een strafbepaling in de APV zelf en niet meer via artikel 184 Wetboek van strafrecht. Na het niet opvolgen van een politiebevel op grond van artikel 2:1 APV is vervolging en veroordeling louter op grond van de APV-bepalingen dus mogelijk.