Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid en APV

CROW-Fietsberaad heeft een leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid gepubliceerd. Deze leidraad helpt gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van beleid gericht op deelfietsen.

De voorstellen voor APV-teksten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de VNG.

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden.

Meer informatie