Actualisering model-APV zomer 2016

De model-APV (algemene plaatselijke verordening) wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit keer gaat het om een klein aantal aanpassingen als gevolg van gewijzigde wetgeving en kleine correcties.

*met update 28 juli 2016!

De voornaamste wijzigingen en toevoegingen hebben betrekking op de toelichting: nadere uitleg, diverse verbeteringen en benodigde actualisering in verband met gewijzigde wetgeving.

Daarnaast zijn er twee inhoudelijke aanpassingen gedaan:

  1. Artikel 1:3 (Indiening aanvraag) is komen te vervallen*. Het artikel strookt niet met het stelsel van de Algemene wet bestuursrecht dat bij gemeentelijke verordening een aanvullende grond wordt geïntroduceerd waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten.
  2. In artikel 2:77 (Cameratoezicht op openbare plaatsen) is komen te vervallen dat de burgemeester enkel kan besluiten om ‘vaste’ camera’s te plaatsen.  Het is sinds 1 juli 2016 ook mogelijk om mobiel cameratoezicht in te zetten.

Meer informatie

* NB: we lichten dit nader toe in een bericht van 28 juli, en geven daarij een alternatief instrument met de toevoeging van een tweede lid aan artikel 1:8. (Met een redactionele aanpassing van het eerste lid verwerkt in de bijlagen bij de ledenbrief van 13 juli.) Zie: