Waarom is er voor gekozen om bij bepaalde handelingen (zoals ontbinding en vernietiging van de overeenkomst) te kiezen voor de vorm van het aangetekend schrijven?

 

De keuze hiervoor berust op de beschermingsgedachte. Het gaat om de zekerheid dat het schrijven de geadresseerde ook bereikt.