Waarom is er geen onderscheid tussen directe en indirecte schade opgenomen?

Directe en indirecte schade zijn begrippen die afkomstig zijn uit het Anglosaksische recht. Dit zijn geen begrippen die we terug zien in de wet. Er bestaat dus geen wettelijke definitie van directe en indirecte schade. Ook in de Nederlandse jurisprudentie kennen deze termen geen vastomlijnde definities.  In het  VNG Model AIv wordt aangesloten bij het BW en dus bij de wettelijke schadevergoedingsregeling waarbij de vergoeding en de omvang van de schade kortweg wordt bepaald door criteria van causaal verband en toerekenbaarheid.

Indien wel wordt gekozen voor een onderscheid tussen directe en indirecte schade, dan is het aanbevelenswaardig om een bij de betreffende opdracht passende definitie van indirecte schade op te nemen om de onzekerheid over de uitleg van deze term (aangezien het geen vastomlijnde definitie heeft) te reduceren.

Gezien de diversiteit aan leveringen en diensten waarop het VNG Model AIv van toepassing is, kan  in de toelichting niet één voorbeeld van een dergelijke definitie worden opgenomen.