Is het mogelijk om het Model AIv te wijzigen of aan te vullen?

Ja, dat is mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur. Om het inzichtelijk te houden voor de ondernemers verzoeken wij u gebruik te maken van een addendum. Hierdoor hebben ondernemers snel inzicht in wat afwijkt van het VNG Model AIv.

Hieronder de introductieteksten die u kunt gebruiken:

  • Addendum Algemene Inkoopvoorwaarden: In dit addendum geeft  de gemeente aan in welke artikelen zij afwijkt van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden en op welke wijze.
  • Addendum Inkoop- en Aanbestedingsbeleid: In dit addendum geeft de gemeente aan in welke paragrafen zij afwijkt van (dan wel nader aanvult op) het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid en op welke wijze.