VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2018

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. De VNG heeft in dat verband een convenant gesloten met het Rijk om gemeenten te ondersteunen bij de professionalisering van de aanbestedingspraktijk. In dit kader heeft de VNG in 2012 een Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten ontwikkeld (VNG Model AIv).