Winnaar KoopWijsPrijs 2018 bekend

De KoopWijsPrijs laat de mogelijkheden van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zien. Dit jaar is de KoopWijsPrijs uitgereikt aan de Gemeente Zevenaar met hun aanbesteding voor een circulair fietspad waarbij gebruik is gemaakt van grasfalt en grasbeton.

Zevenaar heeft op een innovatieve manier samengewerkt zowel binnen de organisatie als met partijen daarbuiten. Zo is de financiering in overleg met de opdrachtgever anders vormgegeven; circulair is immers vaak juist duurder in aanschaf, maar goedkoper over de levensduur.

Belang MVI

MVI draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. Gemeenten kopen jaarlijks voor ongeveer 30 miljard euro in en kunnen dus veel invloed uitoefenen op CO2-reductie. Prijswinnaar Zevenaar en genomineerden Venlo en Amsterdam hebben met vooruitstrevende initiatieven deze doelen weer een stapje dichterbij gebracht. Ook andere gemeenten zijn volop bezig MVI in hun organisatie in te bedden.

De Prijs

De KoopWijsPrijs is ontworpen door lokaal ontwerpbureau de Kabelfabriek. Bij het ontwerp van de prijs is nagedacht over duurzaamheid. Zo zijn de materialen waaruit deze bestaat: hout dat (aantoonbaar) uit duurzaam beheerde bossen komt en hergebruikte kunststof.

Meer informatie

  • Voor voorbeelden van gemeenten die MVI inbedden zie: pianoo.n
  • Zie voor de belangrijkste lessen, successen en tips uit de actieplannen: pianoo.nl