Gewijzigde Aanbestedingswet treedt vandaag in werking

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 treedt vandaag in werking. Met het wetsvoorstel worden de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen omgezet in nationale wetgeving. Ook de Gids Proportionaliteit en het ARW zijn op enkele punten aangepast aan de nieuwe wetgeving.

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bieden meer ruimte voor innovatie en ook wat meer flexibiliteit

Gevolgen gemeenten

Belangrijke wijzigingen waar gemeenten rekening mee moeten houden:

  • Toepassen van Uniform Europees Aanbestedingsdocument
  • Nieuw regime “sociale en specifieke diensten”
  • Drie (sub)gunningscriteria: beste prijs/kwaliteit, levenscycluskosten en laagste prijs
  • Nieuwe uitsluitingsgronden zoals past performance
  • Nieuwe procedure van het innovatiepartnerschap
  • Specifieke regels voor het verlenen van dienstenconcessies
  • Publicatieplicht bij niet-wezenlijke wijziging

De VNG zal via een ledenbrief meer informatie geven over de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel en de gevolgen voor gemeenten.

Belangenbehartiging VNG

De VNG staat voor de praktische toepasbaarheid van de aanbestedingsregels en een goede balans tussen middel en doel. We zien dat de inkoop- en aanbestedingspraktijk bij gemeenten helaas steeds minder een economische discipline binnen een wetgevend kader is maar eerder andersom.

Daarom lieten we de Tweede Kamer ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel weten dat we met méér regels juist verwijderd raken van de doelstellingen van de wet, zoals het vergroten van de toegang van het MKB en het verlagen van de administratieve lasten.

Resultaten

Hoewel de Tweede Kamer de Aanbestedingswet 2012 op enkele punten heeft geamendeerd, constateren we met tevredenheid dat de inkoop- en aanbestedingspraktijk niet volledig is dichtgeregeld. Gemeenten houden ruimte om gemotiveerd eigen afwegingen en keuzes te maken.

Een verplichte tendervergoeding door gemeenten aan ondernemers is overigens uiteindelijk ook niet in de wet opgenomen.

Beter aanbesteden

We steunen het initiatief van minister Kamp (EZ) om via het traject van ‘Beter aanbesteden’ te komen tot een betere toepassing van de regels. 

Meer informatie