Tarieven begraafplaatsen

De kosten voor een graf lopen sterk uiteen. Eenzelfde type graf kan op de ene begraafplaats duurder zijn dan op een andere. In veel gevallen is hier een verklaring voor te geven. De VNG heeft een model kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten uitgegeven.

Met de rijksoverheid heeft de VNG afgesproken dat de kosten-onderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. Het model helpt daarbij.

Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in de gemeentelijke processen en de daaraan verbonden kosten. Bovendien zijn bij publiciteit over verschillen tussen gemeenten de feiten gemakkelijk te achterhalen.