Wet op de lijkbezorging

In de Wet op de lijkbezorging staat dat gemeenten een gemeentelijke begraafplaats moeten hebben, waar uiteraard regels gelden. Gemeenten kunnen hiervoor het VNG model beheersverordening begraafplaatsen gebruiken.

Modelverordeningen Wet op de lijkbezorging

Ledenbrief modelverordening lijkbezorgingsrechten, model-beheersverordening begraafplaatsen en model kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten