Publieke gezondheid borgen

Organisatie: 
GGD GHOR
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

GGD GHOR Nederland heeft in kaart gebracht wat op dit moment de activiteiten en de inzet zijn van alle GGD’en gezamenlijk op het punt van de tweede doelstelling: de vier pijlers van de GGD’en inhoudelijk verder uitbouwen en versterken.

Dit heeft geresulteerd in het rapport: De publieke gezondheid borgen.
Hierin vindt u een gestructureerd overzicht van:

  • De thema’s waarop inzet van de GGD mogelijk is
  • Hoe groot die inzet is
  • Wat de meerwaarde van de inzet is
  • Welke ontwikkelingen de GGD’en verwachten en wat daarvan het effect is op hun werkzaamheden