Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Door krachten te bundelen willen we meer en sneller gezondheidswinst boeken en gezondheidsverschillen verkleinen. Dat is het idee van een nationaal preventieakkoord. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van dit akkoord.

Partners in het akkoord zijn patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vorig jaar riepen vijftig maatschappelijke organisaties, waaronder de VNG, het kabinet op tot het sluiten van zo'n akkoord.

Thema's

Het kabinet wil vooral inzetten op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. In de rondetafelgesprekken die de staatssecretaris heeft gehouden, hebben verschillende partijen gewezen op de samenhang van gezondheidsproblemen met armoede, schulden en andere sociale problematiek.

Ervaring gemeenten

Nationale en lokale samenwerking over de grenzen van de verschillende domeinen heen, moet leiden tot meer resultaat. Met zo'n integrale aanpak hebben diverse gemeenten al ervaring opgedaan. Dit zou met een nationaal preventieakkoord verbreed kunnen worden. Het nationaal preventieakkoord zal daarom aansluiten bij bestaande landelijke en lokale werkwijzen. Het landelijk preventieakkoord kan lokale of regionale akkoorden stimuleren, stelt de staatssecretaris. De drie inhoudelijke thema’s worden in de komende maanden uitgewerkt op deeltafels.

Meer informatie