VNG biedt ondersteuning bij beleid rookvrije omgeving

In november 2018 ondertekende de VNG het Nationaal Preventieakkoord met daarin onder andere een aantal maatregelen tegen roken. Sinds 1 juli is een ondersteuningsteam voor gemeenten actief, om te helpen bij het ontwikkelen, realiseren en implementeren van beleid om te komen tot een rookvrije omgeving.

De VNG voert het traject uit als onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden dat begin april 2019 is gestart. Bij de uitvoering van dit onderdeel werken we nauw samen met GGD GHOR Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij en het Trimbos-instituut.

Vraaggerichte ondersteuning

De ondersteuning bestaat uit verschillende vormen: 

  • We faciliteren een centraal contactpunt waar gemeenten vragen kunnen neerleggen over het thema Rookvrije Omgeving.
  • Op basis van vragen van gemeenten ontwikkelen we handvatten voor beleidsontwikkeling. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een strategie, het ontwikkelen van een beleidsplan en het verbinden van het rookbeleid aan andere beleidsdomeinen.

Individuele ondersteuning gemeenten door GGD’en

Ook kunnen gemeenten ondersteuning ontvangen in de vorm van menskracht. GGD GHOR Nederland richt hiervoor een traject in, waarbij gemeenten via de regionale GGD’en ondersteuning kunnen vragen. Zodra dit traject start informeren wij u hierover. 

Informatievoorziening

In de loop van het traject bieden we u meer informatie aan, bijvoorbeeld een databank met voorbeelden, een overzicht van veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden en nieuwsberichten.

Gemeenten kunnen vragen stellen via lokalepreventieakkoorden@vng.nl of 070-373 8393.