Toekomst volksgezondheid: gezond ouder, maar met keerzijde

De levensverwachting stijgt en nagenoeg alle jaren die we erbij krijgen, zijn in goede gezondheid. Maar door de vergrijzing hebben wel steeds meer mensen te maken met een chronische aandoening. Niet alleen medische, maar ook sociale problemen zoals eenzaamheid nemen toe.

Dat staat in de ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: een gezond vooruitzicht’ van het RIVM. Iedere 4 jaar geeft het RIVM een langetermijnverkenning van de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid bij ongewijzigd beleid.

Meer druk op de zorg

Het RIVM wijst erop dat ouderen vaker zelfstandig wonen en ook vaker alleen. 'Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg en wordt de zorg complexer.' Verder constateert het RIVM dat  meer mensen te zwaar zijn. 'Ook andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op onze volksgezondheid, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven.'

Over grenzen kijken

'We zullen meer moeten samenwerken: beleidsmakers, burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers én maatschappelijke organisaties', stelt het RIMV.' Daarbij staat de persoonlijke situatie van mensen centraal. Over de grenzen van volksgezondheid en zorg heen kijken is hierbij van groot belang.'

Reactie kabinet

'Ik ben mij er van bewust dat wat op ons afkomt, om extra inspanningen vraagt', schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een reactie op de RIVM-verkenning. Hij wijst op de diverse programma’s die zijn gestart om ontwikkelingen te kunnen beïnvloeden, zoals ‘Eén tegen eenzaamheid’, het ‘Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022’ en het ‘Nationaal preventieakkoord’.

Overleg publieke gezondheid

De verkenning van het RIVM is een bron voor de landelijke nota gezondheidsbeleid die volgend jaar uitkomt. Blokhuis: 'Gelet op de relatie met de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid zal ik de beleidslijnen bespreken in het bestuurlijk overleg publieke gezondheid met gemeenten.'

Meer informatie