Terugblik bestuurlijk overleg publieke gezondheid

Op 29 augustus vond een bestuurlijk overleg publieke gezondheid plaats, met staatsscretaris Blokhuis (VWS) en een bestuurlijke afvaardiging van de VNG. Het belangrijkste bespreekpunt was de Landelijke Nota Publieke Gezondheid.

Landelijke Nota Publieke Gezondheid

Zoals in het vorige BO is afgesproken krijgt de nota een andere opzet dan de vorige nota’s, waarin het vooral een opsomming van allerlei landelijke programma’s was. TER is afgesproken dat de nieuwe nota een visie op volksgezondheid weergeeft en dat de belangrijkste vraagstukken worden aangepakt.

In het BO hebben de staatssecretaris en de VNG-bestuurders voor de visie 'Health in All Policy’s' gekozen. Dit betekent dat een vernieuwend proces op gang komt, waarin we gezondheid ook in andere beleidsdomeinen laten meewegen.

Vier prioriteiten

In de nota worden vier vraagstukken geprioriteerd:

  1. Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving
  2. Gezondheidspotentieel benutten
  3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen
  4. Vitaal ouder worden

Health in All Policy’s

Om een eerste stap te zetten in de ambitie van Health in All Policy’s is voorts afgesproken dat een ambtelijke werkgroep van gemeenten, GGD, RIVM en VWS een voorstel gaat ontwikkelen voor een gezondheidsagenda op de volgende beleidsthema’s :

  1. Van ziekte naar gezondheid
  2. Aanpak gezondheidsverschillen
  3. Gezondheidsbescherming in de fysieke en sociale leefomgeving

In het volgende BO, eind november a.s., wordt het voorstel besloten en de definitieve nota besproken.