Nieuw: digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel 

Op zoek naar handvatten en informatie voor het samen met zorgverzekeraars en -aanbieders opzetten en financieren van preventieactiviteiten voor risicogroepen? U kunt daarvoor terecht bij het het nieuwe digitale loket Preventie in het Zorgstelsel.

Het loket is onderdeel van de activiteiten waarmee het ministerie van VWS een impuls geeft aan de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars met als doel risicogroepen gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen.

Voorbeelden, preventieteam en subsidie

Het digitale loket is een eerste aanzet tot een breed loket dat wordt uitgebreid met onder meer praktijkvoorbeelden. Naast het digitale loket zet VWS ook een preventieteam in waar gemeenten en zorgverzekeraars terecht kunnen met vragen over onder meer samenwerking, verdeling van verantwoordelijkheden of financiën. Het ministerie stelt vanaf volgend jaar een subsidieregeling voor preventiecoalities ter beschikking.

Meer informatie

Gemeenten en zorgverzekeraars die suggesties en praktijkervaringen willen delen, kunnen contact opnemen met het preventieteam: preventieteam@minvws.nl.