Inzicht in sociaal-economische gezondheidsverschillen

Vandaag is het thema Gezondheidsverschillen toegevoegd aan waarstaatjegemeente.nl. Het is daarmee mogelijk om op wijkniveau te zien hoe het staat met sociaal-economische gezondheidsverschillen in gemeenten.

De gegevens over gezondheidsverschillen en de factoren die daarbij een rol spelen, staan nu overzichtelijk op één plek bij elkaar. Gemeenten kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

VNG Ambtelijke Top

Het nieuwe thema Gezondheidsverschillen werd gelanceerd tijdens de conferentie VNG Ambtelijke Top in Utrecht door Ali Rabarison, themadirecteur Integratie & Participatie van de VNG, Henk Soorsma, afdelingshoofd Openbare Jeugdgezondheidszorg van het Ministerie van VWS, en Monica van Berkum, directeur Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Eerste stap

Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Voor gemeenten en zorgprofessionals is inzicht in de gezondheidsverschillen en in de factoren die hierop van invloed zijn, van groot belang. Het is de eerste stap bij een effectieve lokale aanpak.

Waar zitten de belangrijkste gezondheidsproblemen? In welke wijken komen diabetes en psychische problemen bijvoorbeeld het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk? En welk percentage van de inwoners voelt zich eenzaam, is laaggeletterd of heeft geen betaald werk? Wat is de invloed daarvan op gezondheid?

Inzicht

De antwoorden op deze en andere vragen op Waarstaatjegemeente.nl bieden gemeenten, GGD´en en zorgprofessionals inzicht in welke wijken en/of gebieden de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. Voor elke gemeente staat een eigen rapport op Waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers staan niet op zichzelf; ze vormen een basis om samen met inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. Dat helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen de cijfers gebruikt worden om de effecten van lokaal beleid te monitoren.

Meer informatie

  • Thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl
  • Bent u geïnteresseerd in de cijfers en wilt u meer weten over de manier waarop u de cijfers kunt gebruiken? Schrijf u dan in voor het webinar van KING en Pharos op dinsdag 11 april a.s. van 14.00 uur tot 15.00 uur. Aanmelden kan via Waarstaatjegemeente.nl
  • Persbericht