Gezondheidsproblemen vragen om brede, samenhangende aanpak

Gezondheidsproblemen als gevolg van roken, overgewicht en alcoholisme hangen vaak samen met problemen als armoede en schulden. Dat vraagt om een een samenhangende, integrale aanpak van gezondheid en andere vraagstukken in het sociaal domein, met een focus op de grote gezondheidsverschillen.

De Tweede Kamer debatteert morgen met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) over preventiebeleid, alcohol- en tabaksbeleid, infectiepreventie, verslavingszorg en drugsbeleid. Met oog op het debat stuurde de VNG de Kamer onlangs een mail over het preventiebeleid.

Samenhangende inzet bij aanpak gezondheidsproblemen

In onze mail aan de Tweede Kamer brengen we drie punten onder de aandacht:

  • Initiatiefnemers VNG, SER, GGD GHOR en NFPH hebben nagedacht over een meer integrale aanpak van het Preventieakkoord. Dit leverde een voorstel op voor een 4e complementaire en verbindende tafel. Hiermee beogen we een samenhangende inzet op de achterliggende problematiek van gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld de relatie met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, werk en schulden.
  • De afspraken over inzet van landelijke maatschappelijke organisaties aan de vierde tafel bieden ruimte om op lokaal of regionaal niveau preventieakkoorden te sluiten met onder meer zorgverzekeraars. De gemeente heeft daarbij de verbindende rol.
  • We bevelen aan de regelgeving zo aan te passen dat meer gemeenten kunnen meedoen aan Gezondin ... en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In de GIDS- (Gezond In De Stad) en de JOGG-gemeenten zijn succesvolle ontwikkelingen te zien bij de aanpak van gezondheidsverschillen. Om daadwerkelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk dat het Rijk afspraken maakt met de tabaks-, alcohol- en levensmiddelenindustrie. 

Meer informatie

Zie ook