Een gezonde stad? Eerst armoede aanpakken!

Armoede en een slechte gezondheid gaan vaak samen, en ze versterken elkaar. Gemeenten kunnen het leven van mensen verbeteren met een samenhangende aanpak. Dat is de les van de inspirerende Atriumlezing De Gezonde Stad.

Een gevarieerd gezelschap van bestuurders, wijkteammedewerkers, schuldhulpverleners en managers Omgevingswet luistert naar de colleges van Joop ten Dam, lector De Gezonde Stad van Hogeschool Windesheim en van Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad bij Hogeschool InHolland. Met tussendoor een levendige uitwisseling van ervaringen en standpunten.

Gezondheidsverschillen

Ten Dam zet uiteen hoe groot de verschillen in gezondheid zijn tussen arme en rijke mensen. Hoogopgeleiden leven gemiddeld ongeveer zeven jaar langer dan laagopgeleiden, en vijftien jaar langer zonder beperkingen. Klassieke campagnes gericht op een betere levensstijl blijken nauwelijks resultaat te hebben. Het aanpakken van armoede en de stress die mensen daardoor ondervinden, is kansrijker. In Meppel wordt er met het programma De Geweldige Wijk geëxperimenteerd met zo’n aanpak, onder meer via een toegankelijke app.

Samenwerking gemeenten en hogescholen

Het kernpunt van het verhaal van Walraven is dat een gezonde stad een inclusief en veerkrachtig moet zijn. Gemeenten hebben een essentiële rol in het verbinden van verschillende domeinen. Dat is niet gemakkelijk maar wel essentieel. Walraven vertelt wat de voorwaarden zijn om het voor elkaar te krijgen, en hoeveel er voor gemeenten is te halen in samenwerking met hogescholen. Het Platform Lectoraten Stad en Wijk wil de beroepspraktijk verbinden aan het beleid, aan burgers en maatschappelijke organisaties, en ook aan de wetenschap. Het Platform biedt zich aan als kennispartner voor gemeenten.

Volledige verslag