Blokhuis met gemeenten in gesprek over publieke gezondheid

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) sprak op 1 februari in een eerste bestuurlijk overleg publieke gezondheid met een delegatie van de VNG en de Bestuurlijke adviescommissie publieke gezondheid. Onderwerp was het invullen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid.

Als adviseurs zaten aan tafel de vertegenwoordigers van GGD GHOR en het RIVM. Er wordt dit jaar nog twee keer bestuurlijk overleg gevoerd.

Rijk en gemeenten formuleren voortaan gezamenlijk ambities en prioriteiten op het terrein van de publieke gezondheid. Deze vindt zijn weerslag in de zgn. preventiecyclus en de 4-jaarlijkse landelijke nota Gezondheid. Daarnaast biedt dit overleg een podium om elkaar vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid te spreken op beleid op het terrein van publieke gezondheid.

Discussie

Er was discussie over de set indicatoren die de data moet opleveren om een analyse te kunnen maken van de belangrijkste gezondheidsvraagstukken. Gemeenten stellen dat naast de harde feiten het ook gaat om de lokale praktijk; wat leeft er in de wijken.

Voor het volgende BO op 14 juni komt de VNG samen met het RIVM en GGD GHOR tot een aangepast voorstel.

Nationaal Preventieakkoord

In het overleg is ook het Nationaal Preventieakkoord besproken. De staatssecretaris wil inzetten op het terugdringen van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. Gemeenten vinden dit een te smalle benadering, want ze zien in de praktijk dat gezondheidsproblemen onderdeel zijn van een brede context en vragen dus om een integrale aanpak.

De staatssecretaris wil vasthouden aan resultaten op de drie speerpunten, maar spoort gemeenten aan lokaal de brede samenhang te zoeken. Binnenkort starten themagewijze vervolgtafels, waar ook de gemeenten hun zienswijze kunnen inbrengen.

Meer informatie

Lees hieronder het nieuwsbericht en de brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord.

Zie ook