Belangstellingregistratie preventieprogramma Nu Niet Zwanger

Ongeplande of ongewenste zwangerschappen zijn vooral een probleem bij kwetsbare vrouwen (dak-/thuisloos, illegaal, verstandelijk beperkt, verslaafd, psychisch belast, etc.). Het leidt vaak tot gecompliceerde zwangerschappen, prenatale beschadiging, postnataal toezicht of tenslotte uithuisplaatsing.

GGD GHOR ontwikkelde in Tilburg het programma Nu Niet Zwanger, gericht op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Het is een preventieprogramma op vrijwillige basis met een persoonlijke benadering en maatwerk. Inmiddels is het programma ook in Rotterdam en Nijmegen gestart.

Belangstellingenregistratie

Veel gemeenten, GGD’en en andere partijen hebben belangstelling getoond voor het programma. U kunt zich nu laten registreren als belangstellende voor de landelijke uitrol. Vul het formulier hieronder in en mail dit uiterlijk 14 mei naar nnz@ggdghor.nl. Hier kunt ook terecht met uw vragen.

Ondersteuning

Deelname biedt gemeenten/regio’s ondersteuning bij het opzetten en implementeren van het programma via een lokale projectmatige aanpak. De regio zorgt voor voor de borging in bestaande zorg- en welzijnsstructuren.

Planning

De landelijke uitrol wordt gefaseerd. In de eerste tranche kunnen acht regio’s landelijke ondersteuning krijgen, deze regio’s starten halverwege 2018. Vervolgens kunnen tot 2020 ieder half jaar nieuwe regio’s instromen.

Meer informatie

In het document hieronder leest u wat de voorwaarden zijn om deel te nemen en welke ondersteuning u kunt verwachten. Deze informatie is ook aan alle GGD’en gestuurd.

Zie ook