Wetgevingskalender

Vrijwillige geldelijke bijdrage school activiteiten

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35063

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35050