Pact moet aantal thuiszitters terugdringen

In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (VWS) sloten hierover een pact met de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van VenJ en de VNG om het aantal thuiszitters omlaag te brengen.

Ook heeft staatssecretaris Dekker voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert aangesteld om de afspraken uit dit Pact aan te jagen.

          
 
Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen jaar zaten circa 10.000 kinderen voor korte of lange tijd thuis. ‘Dat aantal moet omlaag. Elk kind heeft recht op onderwijs’, vindt Dekker. Het pact werd namens de VNG ondertekend door wethouder Jeroen Kreijkamp van Utrecht, voorzitter van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport. 

Sluitende aanpak 

De nieuwe afspraken geven een impuls aan de regio’s om het aantal thuiszitters terug te dringen. Dekker: ‘Met dit pact vullen we een aantal leemtes in de afspraken. Het zorgt voor een sluitende aanpak, zodat kinderen en hun ouders niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden.’

Samenwerking in regio's 

Daarbij kan Dullaert de regio’s waar het minder goed gaat, stimuleren en aanspreken. ‘We zien op veel plaatsen dat er hard wordt gewerkt, bijvoorbeeld in Utrecht en Rotterdam. Tegelijkertijd blijven er regio’s achter, terwijl juist zíj het verschil kunnen maken voor veel leerlingen.

Heldere, regionale afspraken kunnen de toekomst van een kind maken of breken. Het is goed dat Dullaert zich daar nu hard voor gaat maken’, zegt staatssecretaris  Dekker. 

Thuiszitterspact

In het pact is vastgelegd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen samen gaan afspreken wie de knoop mag gaan doorhakken over een onderwijsplek als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nu vallen kinderen nog te vaak tussen wal en schip omdat er geen doorzettingsmacht is vastgelegd.

Stappenplan

Ook worden gemeenten opgeroepen om een helder stappenplan op te stellen om thuiszitters tegen te gaan. Preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen moeten daar onder meer onderdeel van uitmaken. Daarnaast gaan gemeenten het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet terugdringen: hierbij gaat het om vrijstellingen op lichamelijke en/of psychische gronden (Leerplichtwet art. 5a).

Goede communicatie met ouders 

In het landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. ‘Eén van de sleutels tot succes is goede communicatie met ouders’, zegt Dekker. ‘Veel regio’s betrekken ouders al, maar nu staat het ook zwart op wit in de afspraken.’ 

De ministeries van OCW en VWS houden de voortgang in de gaten: voortaan komt er jaarlijks een Thuiszitterstop. 

Meer informatie

Zie ook

Een gezamenlijke aanpak van de G4-samenwerkingsverbanden PO en VO en G4-gemeenten om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden. Dit is een goed voorbeeld voor andere gemeenten.