Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ondertekend

Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een methodische aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij.

Het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, HALT, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Ingrado, de VNG en het ministerie van Veligheid & Justitie ondertekenden op 16 maart, de landelijke Dag van de Leerplicht, de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).

De ketenpartners onderschrijven met het zetten van hun handtekening de intentie om volgens de MAS te gaan werken.

Wat is de MAS?

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim:

  • vrijwillige jeugdhulp
  • Halt-straf
  • dwang in civielrechtelijk kader
  • dwang in strafrechtelijk kader

Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.

Meer informatie