Brief staatssecretaris over vrijstellingen Leerplichtwet

De afgelopen vijf jaar is het aantal vrijstellingen van schoolbezoek om fysieke of psychische redenen fors gestegen (artikel 5 onder a van de Leerplichtwet). Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft alle gemeenten verzocht de beroepen op dit artikel kritisch te bezien.

Hij deed dat op 3 juni in een brief aan alle gemeenten. Dekker vraagt daarin ook om ouders te wijzen op de mogelijkheden van onderwijs.

Uit beeld

Kinderen met een dergelijke vrijstelling zijn niet meer in beeld bij het onderwijs. Kinderen die vanwege fysieke of psychische belemmeringen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, mogen een beroep doen op de mogelijkheid tot vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Zo blijven zij onder verantwoordelijkheid van de school.

Bedenkingen

De staatssecretaris wijst in de brief ook op het wettelijk vastgestelde model voor een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b. Het gaat hierbij om bedenkingen tegen de richting van het onderwijs.

Meer informatie