Alles over een methodische aanpak van schoolverzuim

Schoolverzuim is vaak een signaal van achterliggende problematiek. En veelvuldig verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Alle reden om schoolverzuim serieus te nemen en aan te pakken.

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is in 2017 in gebruik genomen. Deze integrale aanpak van schoolverzuim beschrijft vier routes met als doel het verzuim te stoppen. De aanpak is licht waar het kan en zwaarder waar nodig. Een effectieve aanpak van schoolverzuim vraagt om samenwerking van de ketenpartners, zeker als er sprake is van achterliggende problematiek.

Alle partners

Bij het ontwikkelen zijn daarom alle partners betrokken geweest: Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht/RMC), Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie. De VNG deelt de visie en aanpak.

Folder

Speciaal om scholen te informeren over de Mas is een folder ontwikkeld: 'De Methodische aanpak schoolverzuim, zo handelen we bij schoolverzuim'. De folder geeft ook voor andere geïnteresseerden, zoals bestuurders, medewerkers en raadsleden, een helder overzicht van de aanpak.

Meer informatie