VSV/Leerplichtwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de Leerplichtwet. Bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) werken gemeenten met andere partijen samen.

Thuiszitterspact: elke thuiszitter een passende plek

In het jaar 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Het Rijk sloot hierover een pact met de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van VenJ en de VNG om het aantal thuiszitters omlaag te brengen.

Ondersteuningsprogramma Regionaal Onderwijsbeleid

Gemeenten en onderwijs kunnen meer inzetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Leg verbindingen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo, uitval en jeugdwerkloosheid. Jongeren in uw regio een goede start bieden op de arbeidsmarkt? De VNG steunt initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Nijmegen
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Den Haag