VSV/Leerplichtwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de Leerplichtwet. Bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) werken gemeenten met andere partijen samen.

Thuiszitterspact: elke thuiszitter een passende plek

In het jaar 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Het Rijk sloot hierover een pact met de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van VenJ en de VNG om het aantal thuiszitters omlaag te brengen.

ONDERSTEUNING VAN KWETSBARE JONGEREN 16-27 JAAR

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het gaat hierbij om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.