Werkagenda Onderwijs en Jeugd

Organisatie: 
PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi, OCW en VWS
Publicatie soort: 
Factsheet
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2016

De PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het NJi en de ministeries van OCW en VWS werken samen om een goede verbinding tot stand te brengen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp. Om deze samenwerking vorm te geven hebben zij de ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ opgesteld. De opbrengsten van deze samenwerking zijn:

  • toegankelijke en eenduidige informatie over de aansluiting onderwijs
  • jeugd voor betrokkenen in uitvoering, beleid en bestuur;
  • versterkte kwaliteit van samenwerkingsafspraken;
  • oplossingen voor regionale knelpunten; agendering van vraagstukken onderwijs-jeugd binnen het gemeentelijk en onderwijs domein

Wilt u meer weten of wilt u ondersteuning in uw regio? Stuur een e-mail naar info@onderwijsjeugd.nl