Ondersteuningsaanbod verbinding jeugdhulp en onderwijs

Organisatie: 
VNG, PO-Raad, Steunpunt Passend Onderwijs VO, VO Raad
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2014

Door de invoering van de wet Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten en samenwerkingsverbanden beiden verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben.

Gemeenten en samenwerkingsverbanden moeten in de komende jaren dan ook nog meer samen optrekken.

Om gemeenten en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het verbinden van de jeugdhulp en het onderwijs hebben de VNG, de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk een ondersteuningsprogramma ontwikkeld.