Handreiking Verbinding Onderwijs – Jeugd

Organisatie: 
VNG, PO Raad en VO Raad
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Door de stelselwijzigingen Passend onderwijs en Jeugdhulp zijn er nieuwe mogelijkheden om een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. 

  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben de opdracht om elk kind passend onderwijs te bieden.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. 
  • Beiden hebben de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden. 

Met deze website (handreiking) willen de VNG, PO-Raad en VO-raad gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen bieden voor deze verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugd. De site biedt praktische informatie, handige tools en het gezamenlijke ondersteuningsaanbod.