Brochure Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Organisatie: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

De Wet passend onderwijs is sinds augustus 2014 van kracht. Scholen zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Voorheen werd deze zorg betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt (medische) zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en een gewijzigde Zorgverzekeringswet.

Wat betekenen al deze veranderingen voor het aanvragen van extra (medische) zorg voor uw kind? En bij wie kunt u hiervoor terecht? In de brochure 'Medische zorg voor kinderen in het onderwijs' leest u hier meer over.