Estafette Passend onderwijs-Jeugdhulp: kom ook 27 januari!

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Maar hoe geef je die verbinding in de praktijk vorm? Kom persoonlijk kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat al samen succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op 27 januari.

Het is een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. De uitnodiging is gericht aan beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs. De initiatiefnemers voor de estafette zijn PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi en ministeries OCW en VWS.

Deze praktijken openen op 27 januari hun deuren:

  • Hoe krijgen we kinderen op het (speciaal) onderwijs, in plaats van in zorgtrajecten of thuis? (Purmerend)
    Dit samenwerkingstraject is gericht op jongeren die dreigen uit te vallen op speciaal onderwijs en op kinderen in zorgtrajecten die potentie hebben om naar het speciaal onderwijs door te stromen. Zorg, onderwijs en behandeling zijn samengebracht om de kinderen te versterken en de mogelijkheden van het onderwijs op te rekken.
  • Onderwijs en jeugdhulp zijn samen verbonden in PO, VO en MBO (Utrecht)
    In deze samenwerking werkt men volgens het kernpartnermodel. Dit betekent dat alle scholen een team van kernpartners op hun school hebben. Dat zijn een leerplichtambtenaar, gezinswerker van het buurtteam, jeugdverpleegkundige en begeleider vanuit het samenwerkingsverband. Dit model verbindt onderwijs en jeugdhulp en voorkomt thuiszitten.
  • De Hoop GGZ, Eleos en Reformatorisch SWV VO bieden deeltijdbehandeling en scholing
    Op deze speciale onderwijslocatie wisselen jongeren dagdelen behandeling af met dagdelen school. De deeltijdbehandeling mét scholing staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van huisarts of jeugdteam. De voorziening bestaat een jaar en de ervaringen zijn positief. Het kortdurende traject is effectief en zorgt voor terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Bovendien voorkom je zo (lang)dure(nde) zorg.

Bekijk hier de volledige uitnodiging en schrijf u in voor een van de locaties via de aanmeldlink

Ondersteuningsprogramma 

Gemeenten en onderwijsverbanden zijn beide verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen. Om u te helpen bieden wij u het ondersteuningsprogramma Jeugdhulp & Onderwijs aan. Maak er gebruik van!