Digitaal boeket aan wethouders vraagt aandacht thuiszitters

De VNG, Ingrado, Steunpunt Passend Onderwijs, NJI en Gedragswerk hebben een digitaal boeketje bloemen naar de wethouders gestuurd, om hen te feliciteren met hun benoeming en aandacht te vragen voor thuiszitters. Dit zijn kinderen die thuis zitten zonder passende zorg en/ of onderwijs.

Het boeket vraagt de wethouders die onderwijs en/of jeugd in portefeuille hebben aandacht te besteden aan thuiszitters. Ook biedt het boeket relevante informatie en oplossingsrichtingen om aan de slag te gaan voor vermindering van het aantal thuiszitters.

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Het boeketje is verstuurd op 1 juni, tijdens de aftrap van de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tot en met 8 juni vinden er allerlei activiteiten plaats om aandacht te vragen voor de thuiszitters.  

Thuiszitterspact

In 2016 heeft de VNG het thuiszitterspact getekend, samen met ministeries en onderwijsraden. Hoofddoel: in 2020 zit geen leerling langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod voor onderwijs en/of zorg. Met het boeketje bloemen wordt ook bij de nieuwe wethouders aangevraagd voor dit pact. De VNG zet zich ook de komende jaren in om het probleem rondom thuiszitters aan te pakken.

Meer informatie