Kennisdelingsbijeenkomst privacy passend onderwijs & gegevensuitwisseling onderwijs & jeugd(hulp)

donderdag 9 mei 2019

Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatie-uitwisseling tussen swv en school en andere partners zoals jeugdhulp en leerplicht? En wat komt erbij kijken als u met partners (preventief) samenwerkt bij thuiszitters?

Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst op 9 mei krijgt u antwoord op bovenstaande vragen, wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken omtrent privacy én is het mogelijk vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

Locatie en tijd

  • Regio Utrecht/ Amersfoort (locatie volgt)
  • 09.00 - 12.30 uur

Doelgroep

  • Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen(regulier – en speciaal onderwijs), medewerkers scholen (schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders),gemeenten, jeugdhulp, orthopedagogen en psychologen.

Kosten

  • Geen kosten

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, Ingrado en VNG