Sluiting zwakke scholen

Fase: 
Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar RvS
Formele titel: 
Wet sluiting zwakke scholen na 1 jaar
Kamerstuknummer: 
Concept-wetsvoorstel

Inhoud:
Het wetsvoorstel regelt dat er een uiterste termijn wordt gesteld aan de periode dat op een school sprake kan zijn van ernstig of langdurig tekortschietende leerresultaten.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.