Samenwerkingsschool

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
Kamerstuknummer: 
34512

Inhoud
Het wetsvoorstel heeft tot doel de vorming van een samenwerkingsschool te vereenvoudigen. Echter de samenwerkingsschool moet wel een uitzondering blijven, in verband met het grondwettelijke verankerde onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het wetsvoorstel bevat dan ook voorstellen om:

  • de voorwaarden voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool opnieuw vorm te geven;
  • waarborgen te bieden voor gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs;
  • aan te sluiten bij de praktijk die de samenwerkingsschool zoveel mogelijk regelt op het schoolniveau.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 22 december 2016 en op 11 juli 2017 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding: 
1 januari 2018