Wetgevingskalender

Afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35104

Wetsvoorstel kleine klassen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34538

Bekostigen levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34246

Samenwerkingsschool

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34512
Inwerkingtreding: 
1 januari 2018

Sluiting zwakke scholen

Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar RvS
Concept-wetsvoorstel

Doeltreffender regeling onderwijstoezicht

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33862
Inwerkingtreding: 
1 juli 2017

Bekostiging nieuwe school

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
33218