Wetgevingskalender

Afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35104

Wetsvoorstel kleine klassen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34538

Bekostigen levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34246

Bekostiging nieuwe school

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
33218