Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling

Hoe gaan we om met de uitdagingen van leerlingendaling? Vanaf nu kunnen schoolbesturen hiervoor een procesbegeleider leerlingendaling inzetten. Hun taak wordt de samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden tot stand te brengen.

Het aantal leerlingen in primair en voortgezet onderwijs blijft dalen. Om goed met leerlingendaling om te gaan, maakt het ministerie van OCW het voor schoolbesturen mogelijk om een regionale procesbegeleider leerlingendaling in te zetten.

Doel procesbegeleiders

De procesbegeleiders helpen regio's bij hun aanpak van leerlingendaling. Zij gaan de samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden realiseren. Die samenwerking moet leiden tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio's.

Rol schoolbesturen en gemeenten

Hoe ziet de procedure er uit? 

  • Een schoolbestuur kan bij DUO bijzondere bekostiging aanvragen voor het aanstellen van een regionale procesbegeleider. Daarbij fungeert één schoolbestuur als hoofdaanvrager. Ten minste één ander schoolbestuur ondersteunt de aanvraag.
  • Ook nodig is de betrokkenheid van twee gemeenten waar de besturen scholen of vestigingen hebben. De gemeenten zijn mede-aanvrager van of overlegpartner bij de opdracht aan de regionale procesbegeleider.

Een regionale procesbegeleider werkt voor het hele gebied, ongeacht of alle schoolbesturen in de regio als mede-aanvrager optreden.