Bijeenkomst: Innovatief onderwijs- en jeugdbeleid 2018 - 2022

maandag 3 april 2017

Dit jaar kiezen we een nieuwe Tweede Kamer en in 2018 nieuwe gemeenteraden. Wat geven we de nieuwe volksvertegenwoordigers mee? In de periode 2014-2016 is de transformatie van het sociaal domein gestart. Hoe borgen we alle veranderingen en wat zijn de vervolgstappen? 

Kom informatie halen en brengen op 3 april!

In het plenaire deel bieden we u handvatten hoe om te gaan met de spanning bij fusies en samenwerkingsprocessen in het onderwijs. Waar heeft het kind wat aan bij zijn ontwikkeling en hoe kan het onderwijs bijdragen aan verschillende onderdelen van het jeugdbeleid?

In het middaggedeelte kunt u deelnemen deelsessies.

Locatie en tijd

  • Amersfoort, Leerhotel Het Klooster
    10.00 uur - 17.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur

Doelgroep

  • beleidsadviseurs onderwijs- en jeugdbeleid bij gemeenten

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
LVO, VNG en Sociaal Werk Nederland